سرتیتر اخبار
خانه » هیات مدیره باشگاه

هیات مدیره باشگاه

هیات مدیره باشگاه اتومبیلرانی یزد در سال ۹۲ تشکیل شد تا با تقسیم مسئولیتها فعالیتهای باشگاه سر و سامان بگیرد.

اعضای هیات مدیره عبارتند از:

آقایان:

شاهین جبین پور

امین جباری

محسن کارگر

علی ملک ثابت

سید حسین هادی نیا

سعید عباسی

 

جوابی بنویسید