سرتیتر اخبار
خانه » مسابقات

مسابقات

کارنامه موفق باشگاه در سالهای ۸۴، ۸۵ و ۸۶

*****************************************

مسابقه اسلالوم ۸/۷/۸۴

مسابقه اسلالوم ۱۷/۶/۸۵

مسابقه اسلالوم ۱۴/۷/۸۵

مسابقه درگ ۱۰/۹/۸۵

مسابقه اسلالوم ۱۵/۱۰/۸۵

مسابقه سرعت ۱۸/۱۲/۸۶

مسابقه اسلالوم آزاد ۳۱/۱/۸۶

مسابقه اسلالوم ویژه بانوان ۱/۳/۸۶

*****************************************

طرحهای آینده باشگاه

جدول امتیازات

تقویم مسابقات استان

تقویم مسابقات کشوری

تقویم مسابقات جهانی

قوانین مسابقات رالی

قوانین مسابقات سرعت

*****************************************

مدارک لازم جهت ثبت نام در مسابقات:

اعضاء باشگاه: فیش واریزی به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

شرکت کننده متفرقه: فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال + تصویر گواهینامه + تصویر شناسنامه و کارت ملی

مهلت ثبت نام برای مسابقات سه شنبه قبل از هر مسابقه می باشد

و بعد از آن مبلغ ثبت نام دو برابر می گردد

روز جمعه به هیچ وجه ثبت نام نخواهد شد

محل ثبت نام:

بلوار شهید منتظر قائم – انتهای کوچه مهتاب موسسه  Red Line tuning center – تلفن: ۶۲۴۴۰۹۷

جوابی بنویسید